Szkoła Patrzenia

Wiadomości, wydarzenia, ogłoszenia

O NAS

Szkoła Patrzenia to system zajęć edukacyjnych dedykowanych przede wszystkim do rodzin ale i do zróżnicowanych i jednorodnych wiekowo grup. Ideą Szkoły Patrzenia jest szeroko pojęte kształcenie uzdolnień związanych z percepcją wzrokową, systemem wzrokowym i władzami umysłowymi czyli umiejętnością patrzenia, spostrzegania i rozumienia zjawisk, które nas otaczają. Podstawowym założeniem edukacyjnym Szkoły jest oparcie nauczania o naturalne posiadane przez ucznia: zmysł wzroku, umiejętność obserwacji i interpretacji spostrzeganych zjawisk. Wyjściowym procesem edukacyjnym jest rozwijanie umiejętności rysunku odręcznego z natury na podstawie własnej obserwacji rysowanego przedmiotu.