LO Klasy Montessori

O pomyśle

Stworzyliśmy Liceum Montessori w ramach nowej wizji funkcjonowania opartego na Klasach Montessori działających w dużych miastach, w ścisłej współpracy z zespołem tutorów i zespołem osób i instytucji dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami.

W roku szkolnym 2017/18 otworzyliśmy 5 Klas Montessori w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Marzy nam się, aby…

Klasy Montessori cieszyły się dużym zainteresowaniem i wymagały wysiłku ze strony aplikujących w celu dostania się do nich, aby zespół naszych tutorów stworzył własny system szkolenia i przygotowania kandydatów na nauczycieli w klasach Montessori LO, powstała społeczność, zbudowana przez uczniów, absolwentów, rodziców, sympatyków, nauczycieli dzieląca się doświadczeniami związanymi ze swoimi pasjami i zainteresowaniami.

O wszelkich wydarzeniach i rekrutacji związanych z klasami LO Montessori informujemy na zakładkach poszczególnych liceów