Edukacja Domowa - Wymagania

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, przedstawiamy Wam ujednolicone, dopracowane na podstawie podręczników, jakie przekazujemy naszym uczniom, wymagania egzaminacyjne, na każdy z przedmiotów w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Do 10 września zamieścimy na naszych stronach pełna listę podręczników do szkoły podstawowej i liceum, na bazie których były opracowane szczegółowe wymagania. Szczegółowe wymagania do klas licealnych będą zamieszczone na naszych stronach do 20 września 2019. 


Materiały są w większości podzielone na trzy części; podstawę programową, treści nauczania (zagadnienia) i wymagania egzaminacyjne na określoną ocenę. 
Ilość tekstu jest bardzo duża. W poprzednich latach staraliśmy się to uprościć i uczynić bardziej przyjaznym. Przyznajemy jednak, że współpracujące (zwykle kontrolujące) z nami organy oświaty zdecydowanie sugerowały nam opracowanie wymagań w takiej formie. Jednak, chcielibyśmy zaznaczyć, że także wielu naszych Rodziców bardzo prosiło, nalegało, aby wymagania były opisane bardzo precyzyjnie. Mamy nadzieję, że tworząc zamieszczone na stronie opracowanie,  spełniliśmy to oczekiwanie. 


Po tym wyjaśniającym wstępie, chcielibyśmy podkreślić, że nic się nie zmienia w istocie prowadzonych egzaminów końcoworocznych. Nadal egzamin jest wyczekiwanym przez nauczycieli czasem rozmowy z uczniem. Pragniemy w miłej, ciepłej atmosferze pozwolić naszym uczniom podzielenie się zdobytą wiedzą. Prosimy naszych uczniów o przywiezienie samodzielnie przygotowanych materiałów, prezentacji, prac związanych z tematyką zdawanego egzaminu. Postaramy się, aby w tym roku, w czasie sesji egzaminacyjnych znalazł się czas na rozmowy Rodziców z nauczycielami lub dyrektorami naszych szkół.


Egzamin składa się z części pisemnej, po której następuje część ustna. Rozmowa z nauczycielem trwa około 30 minut. Prosimy pamiętać, że w podręcznikach do przedmiotu, zawarte są treści opisywane w wymaganiach. Często zagadnienia tam opisane , są tożsame z tytułami działów i rozdziałów.  Ocena wystawiana po egzaminie, w dużej mierze dotyczy stopnia realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej. W czasie egzaminacyjnego spotkania nauczyciele bardzo zwracają uwagę na to, co jest związane z rzeczywistym wysiłkiem ucznia, jednocześnie pomagają mu przedstawić, zaprezentować wiedzę i umiejętności, jakie zdobył w czasie przygotowania. Tym, co jest dla nas, nauczycieli, nie do zaakceptowania, są próby ściągania, oszukiwania i okazywania braku szacunku w czasie egzaminów. 


Bardzo nam zależy, aby presja egzaminów i załączonych materiałów, nie przysłoniła tego, co najważniejsze w uczeniu się w domu. Warto rozmawiać, dyskutować, wspólnie czytać książki, zwiedzać muzea, tworzyć własne przewodniki, książki, słowniki. Rozmawiać o historii rodziny z Dziadkami, poznawać rośliny w najbliższym lesie czy parku, pisać teksty do własnych piosenek. Może nie otrzymamy  ze wszystkiego szóstek, ale najważniejsze jest chyba, aby nie było zmarnowanego czasu. Pragniemy, aby w Państwa świadomości, wymagania, podstawa programowa, były tylko pewnym kompasem, który ma pomóc w opisaniu obszarów, którymi powinny się w danym roku zajmować Wasze pociechy. 


Przy okazji rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, warto zadać sobie pytanie DLACZEGO edukuję dzieci w domu? Zdajemy sobie sprawę, że wiele naszych pomysłów i inicjatyw rozbija się o presję zdania egzaminów zewnętrznych, egzaminów ósmoklasisty, matury. Z drugiej strony, pragniemy przypomnieć, że uczące się (podkreślamy uczące się!), na przeróżne sposoby, z różna intensywnością dzieci, zdają ostatecznie świetnie maturę, kolejny rok plasując się w czołówce oświatowych statystyk. 

Życzymy Wam ciekawego, twórczego i radosnego roku, 

Ola i Marcin Sawiccy

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liceum (po gimnazjum)

Liceum (po szkole podstawowej)