Edukacja Domowa - Rekrutacja

Zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą.

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy:
 • Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Biurze Szkół do dnia 31 sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w trybie edukacji domowej. Zapisy po tym terminie możliwe będą po wcześniejszym kontakcie z Dyrektorem Szkoły lub Biurem Szkół.
 • wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje Rodziców druki zamieszczone poniżej, oraz przesłać na adres naszej szkoły:
Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa
z dopiskiem: “ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO…” (odpowiednio dla szkoły, do której jest zgłaszane)
 • dołączyć oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie spełniania obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

FORMULARZE DO POBRANIA

zerówka

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • zdjęcie do legitymacji

szkoła podstawowa

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający
 • deklaracja języka nowożytnego (PDF)
 • zdjęcie do legitymacji

liceum

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający
 • deklaracja języka nowożytnego (PDF)
 • deklaracja rozszerzeń liceum 3-letnie (PDF)
 • deklaracja rozszerzeń liceum 4-letnie (PDF)
 • zdjęcie do legitymacji

W przypadku rezygnacji ze szkoły należy pobrać plik.

ADRESY SZKÓŁ

województwo śląskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

województwo małopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

województwo mazowieckie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

województwo dolnośląskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

województwo wielkopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski