Kontakt

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.

Główne Biuro Szkół Fundacji Królowej Św. Jadwigi

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku

Dyrektorzy Szkół fundacji

Miłosz Barańczuk

Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej i Krzyżówkach

Roman Zoń

Dyrektor Liceum w Żywcu i zastępca LO w Koszarawie Bystrej

Agnieszka Jakoniuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

Ewa Kaliszuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękowie

Przemysław Kozielec

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Mazowieckim

Safona Kozielec

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodzisku Mazowieckim

Katarzyna Szczotka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żywcu Kolebach

Monika Kłosowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kętach

Elżbieta Brylska

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kętach

Siedziba Fundacja Królowej Św. Jadwigi

NIP

118 15 04 258

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski
06 1050 1025 1000 0023 1691 8701

NIP

118 15 04 258

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski
06 1050 1025 1000 0023 1691 8701